Yukarı
0(530) 162 40 00

Akın Hava Anaokulları

MİSYON

Biz Akın Hava Anaokulu olarak çocukları;

fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini sağlamak , yaparak yaşayarak öğrenme ortamları oluşturmak, onlara saygı, sevgi , iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma gibi davranışları kazandırarak Atatürk vatan millet bayrak aile ve insan sevgisini benimseyen milli ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresi ile iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli , çağdaş, düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen , empati duygusu gelişmiş, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

VİZYON

Dünyada uygulanan , kabul görmüş okul öncesi eğitim programlarını okulumuzda uygulayarak Atatürk İlke Ve Devrimleri doğrultusunda yaratıcı, sorgulayan, değerlendiren, araştıran ve paylaşan bireyler yetiştirmek için ekip ruhu ile sevgimizi de katarak okul öncesi eğitimi toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırmak ve projeler üretmek, çevresi ile barışık, etkili ve öğrenciyi merkez alan bir okul olarak emsallerimiz için örnek olmak.