Yukarı
0(530) 162 40 00

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİ TANIYALIM.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

DANIŞMA SERVİSİMİZİ TANIYALIM

 

DEĞERLİ ANNELER VE BABALAR,

Genel anlamda Psikolojik Danışma ve Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı  uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce yapılan psikolojik yardım olarak tanımlanmaktadır. Rehberlik servisi yalnızca problem odaklı çalışan bir birim değildir. Tüm öğrencilerimize uygulanan bir hizmettir.

Rehberlik Servisi olarak temel amacımız; öğrencilerimizin kişisel, duygusal, bilişsel ve sosyal alanlarda kendilerini tanımalarına ve geliştirmelerine rehberlik etmektir.

Amaçlarımız;

·         Öğrencilerin kendileriyle ilgili kararları alabilme ve sorunlarıyla başa çıkabilme yeteneklerini geliştirmelerine destek olmak.

·         Ergenlik döneminin sağlıklı geçirilmesi için, öğrenciye ve aileye destek olmak.


·         Öğrencilerin ilerdeki yaşamlarında kendilerini mutlu ve başarılı hissedebilecekleri meslekleri seçmelerinde rehberlik etmek.

·         Öğrencilerin yıl boyunca akademik başarılarını yükseltmelerine destek olmak.

 

 

·         Öğrenciyi etkileyen aile içi sorunlarda rehberlik etmek.

·         Öğrencilerin toplumda uyumlu ve sosyal bireyler olarak yer almalarına yardımcı olmak.

·         Öğrencilerin psikolojik sağlıklarını korumalarına destek olmak.

·         Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyarak geliştirmelerine yardımcı olmak.

      .

Bu amaçlarla yapılan çalışmalarımız;

Ø  Benlik algısını genişletmek,

Ø  Duyguların farkına varmak,

Ø  Özgüven ve özsaygı geliştirmesine yardımcı olmak,

Ø  Topluma ve çevresine uyum sağlamak,

Ø  Sınavlara hazırlanmada psikolojik destek sağlamak,

Ø  Meslek tanıtımı ve mesleki eğilimleri belirlemek,

Ø  Yeteneklerinin farkına varmak ve geliştirmek,

Ø  İletişim ve problem çözme becerisini geliştirmek,

Ø  Sorumluluk duygusunu geliştirmek.

Ø  Özgüven ve özsaygı geliştirmesine yardımcı olmak,

Ø  Öğrencinin kendine ve hayata olumlu bakabilmesine, kendi gücünün ve sınırlarının farkına varmasına, başarılı olması ve amacına ulaşabilmesi için gerçekçi hedefler belirlemesine yardımcı olmak.


Çalışmalarımızda kullandığımız yöntemler;

☺  Bireysel görüşmeler

☺  Grup çalışmaları

☺  Broşürler

☺  Konferanslar

☺  Sınıf içi çalışmalar

☺  Veli görüşmeleri

☺  Testler ve anketler  

 

Bu çalışmalarımızı sürdürürken Rehberlik Servisi olarak ilkelerimiz;

 

Ø  Gizlilik

Ø  Gönüllülük

Ø  Objektiflik

Ø  Koşulsuz kabul ve içtenlik

Ø  Saygı